Nästa generations gräsmatta!

En fullt erosionskontrollerande cellulosamatta med gräsfrön och gödsel. Plantera en gräsmatta enkelt och modernt!
Med egna fabriker tillverkar vi högkvalitativa gräsmattor av ekologisk nedbrytbar cellulosa som innehåller både gräsfrön och gödsel.
Resultatet blir en jämn fördelning av gräset samt att vegetationen inte gör att gräsfröna ”flyter” iväg vid bevattningen.
TURFquick´s gräsmattor går även att plantera helt vertikalt, den gröna cellulosan förmultnar i takt med att gräset växer och får fäste, allt detta helt utan kemikalier.

Välkomna till TURFquicks hemsida för återförsäljare och företag.