Bevattning

Om gräsmattan är frisk och grön behöver vi i Sverige normalt ingen eller liten vattentillförsel. Regnar det inte alls under en längre period bör gräsmattan vattnas cirka två gånger per vecka och då ges en rejäl rotblöta. Att vattna ofta och lite är förödande för gräset eftersom rötterna då går grundare.

För att undvika onödig avdunstning bör gräsmattan bevattnas på kvällen eller natten. Genom att öka klipphöjden och alltid se till att klippa med skarpa knivar kan man minska risken för uttorkning av gräset. Tecken på uttorkning är att gräset får en grågrön färg och därefter gulnar.