Blöt gräsmatta

En blöt gräsmatta är vanligt efter en snörik vinter. Oftast brukar en blöt gräsmatta torka upp av sig själv, men om den inte gör det finns det ett antal åtgärder.

Om gräsmattan har områden med ojämnheter, till exempel svackor, kan man skära ut grässvålen kring håligheten. Man fyller sedan håligheten med matjord och lägger tillbaka grässvålen. Det är viktigt att vattna området så att grässvålen snabbt växer fast igen.

Om man har problem med fukt över hela gräsmattan så går det bra att dressa den. Man sprider då ut grus med hjälp av en liten dressvagn. Tänk på att det ska vara grus utan mull på en blöt lerjord. Dressningen gör jorden blir mer uppluckrad och gräsmattan jämnare. Genom att dressa gräsmattan kan man alltså få bukt på ojämnheterna.

Har gräsmattan allvarliga problem med blöta bör man kontakta ett företag som ser över hela trädgårdens dränering. Det går att gräva små diken själv som leder bort vattnet, men för bästa resultat bör man kontakta en dräneringsfirma.