Gödsla

Gödsel används för att ge gräsmattan näring. Det är lämpligt att gödsla gräsmattan tre gånger under vegetationsåret. Den första gödslingen bör ske när gräset börjar bli grönt, den andra cirka 6-7 veckor senare och den tredje efter samma tidsintervall. Genom att gödsla gräsmattan kan mossan avta eftersom den inte trivs i näringsrik jord.