Gräs

Gräs (Poaceae, tidigare Gramineae) en familj enhjärtbladiga växter och är ett- eller fleråriga örter med kraftigt varierande storlek. Gräs kan växa enstaka eller i täta tuvor och förökar sig ofta via underjordiska revor. De är vanligen korsbefruktande och pollineras av vinden. Det stärkelserika, mjöliga fröet är ett slags nöt.

Familjen har 635 släkten och 9000 arter. I Sverige finns 58 släkten och mer än 150 arter. Våra ekonomiskt viktigaste gräs är de fyra sädesslagen, havre, vete, råg och korn. Bland vilda arter kan nämnas vass, kvickrot, timotej, vårbrodd, hundäxing, bergsslok och ängskavle.

Många arter eller namnsorter ingår i gräsfröblandningar till gräsmattor, till exempel engelskt rajgräs, fårsvingel, hårdsvingel, krypven, rödsvingel, rödven och ängsgröe.