Gräsmatta

En gräsmatta är en tät och regelbundet klippt eller slagen vegetationsyta av gräs som inte används för jordbruk. Gräsmattor finns i till exemple trädgårdar, parker, fotbollsplaner och golfbanor. Gräsmattor klipps regelbundet med gräsklippare till en låg, jämn höjd.

Många trädgårdsägare drömmer om en gräsmatta där det enbart växer gräs och inget ogräs så som maskrosor eller mossa. Denna form av monokultur är väldigt ovanlig i naturen, och en gräsmatta kräver därför en mycket stor arbetsinsats. Många glömmer bort att gräsmattan är en inplanterad växt i trädgården precis som vilken annan växt, och dessutom en svårskött sådan. För att en gräsmatta skall hålla sig och vara fin år efter år måste den, förutom att klippas regelbundet, gödas, vattnas och användas. Det finns även medel att bespruta gräsmattan med för att hålla den fri från sjukdomar och skadedjur, men man bör då se till att använda naturliga bekämpningsmedel så att man inte skadar den omkringliggande naturen.

Att hålla gräsmattor blev populärt i Europa under medeltiden. De första gräsmattorna påminde mycket om naturliga betesmarker och hölls bland annat av kloster och slottsherrar. I trädgårdstraditioner från andra delar av världen är gräsmattan mycket ovanlig, bland annat på grund av att det svala, fuktiga klimatet längs Europas kuster är det som lämpar sig bäst för gräsmattor. Under det tidiga 1600-talet blev trädgårdsskötsel mycket fashionabelt bland den europeiska adeln och den täta, lågt klippta gröna gräsmattan dök upp i Storbritannien. En välskött gräsmatta kom att symbolisera status och god smak, och bruket spreds till många andra europeiska länder.

De första gräsklipparna uppfanns i början av 1800-talet och innan dess användes liar och skäror för att klippa gräset. Områden som liknar trädgårdsgräsmattan kan uppstå naturligt utan människans inblandning då klimat, jordförhållanden och betande djur samverkar, men de är sällan monokulturer utan innehåller en rik flora.

På senare tid har den mer naturliga gräsmattan blivit allt populärare. Den är en lågväxande undervegetation som gör sig utmärkt på naturtomter och i lite mer informella trädgårdar.