Gräsröjning

På vissa ytor uppstår lätt en situation där trimningen sker på lägre klipphöjd än den klippning som utförs av en gräsklippare. Detta problem uppstår pga. att gräsröjare inte kan höjdinställas. Därför gäller det för den som trimmar att vara uppmärksam på klipphöjden och undvika att gräset skadas genom alltför låg klipphöjd. I vissa fall kan det på trånga ytor också vara bra att trimma runt hindren först och sedan klippa med gräsklippare. Om nödvändigt blåses det avklippta gräset ut med blåsare från kanterna etc. till de gräsytor som gräsklipparen skall klippa. Det med gräsröjaren avklippta gräset kan då klippas ännu en gång och resultatet blir mer välstädat än om man först klipper med gräsklipparen och sedan trimmar med gräsröjaren.