Hjälpså

Att hjälpså innebär att man sår gräs på de ställen där gräset utsatts för slitage eller liknande. Det är bäst att hjälpså på våren eller hösten. Man börjar med att luckra upp jorden i fläckarna och jämnar sedan med kratta för att få en fin såbädd. Efter detta sår man sitt gräs, helst med samma fröblandning som man använt tidigare. Man bör skydda de nysådda ytorna någon vecka efteråt och vattna vid behov. Det går utmärkt att hjälpså efter en