Jord

Bra jord för gräsmattor är en lätt sandjord som släpper igenom både vatten och luft. Många gräsmattor har dock jord med större eller mindre inslag av lera. Jorden har dessutom packats till under många år av trampning. Detta kan leda till att gräsplantornas rötter får svårt att nå djup och gör gräsmattan extra känslig för uttorkning. För att förbättra jorden och gräsets miljö kan man göra en