Kalka

Kalkning är ett tillvägagångssätt för att ge näring åt gräsmattan. Kalken ger också en bra miljö för växternas rötter, marken får en bra struktur och näringsämnena i jorden blir mer tillgängliga för växten. Eftersom mossa trivs bra i näringsfattig jord så kan ett gott kalk- och näringstillstånd motverka att mossa uppstår. Det är lämpligt att kalka gräsmattan på hösten men det går även bra att vänta till våren. För att få ett bra resultat bör kalkningen upprepas flera gånger. Kalkning kan kombineras med gödsling, det kan hjälpa till att hålla ogräs och mossa borta.