Mulching

Mulching är ett klippsystem som innebär att gräset klipps flera gånger och finfördelat återgår till gräsmattan som gödning. Tekniken kallas också för multiklipp. Eftersom gräsklipp innehåller 80-85% vatten bryts det snabbt ner av naturen. Att tillämpa mulching ger därför inte normalt upphov till filtbildning. På senhösten eller under varma sommarmånader däremot, då gräset inte är i tillväxt, sker ingen eller mycket långsam nedbrytning. Det finns då en risk för filtbildning om mulching sker regelbundet. För att få ett lyckat resultat med mulching bör man tänka på följande:

  • Jorden ska ha ett aktivt mikroliv, d.v.s. när gräset är i tillväxt och temperaturen i jordens ytskikt är minst 6°C
  • Gräsytorna ska ha relativt lätta jordar där det finns goda grundförutsättningar för gräset att växa
  • Klippningen ska vara frekvent

Vid mulching bör endast 1/3 av bladlängden klippas av vid varje tillfälle. Dock ska aldrig mer än 50% av gräsbladets längd klippas eftersom detta ökar risken för uttorkning genom den stora vätskeförlusten i plantan.