Så gräsmatta

När du ska så gräsmatta finns det några saker att tänka på. Det är viktigt att välja gräsfrön efter hur gräsmattan ska användas. Välj också efter var gräsmattan ska anläggas, om det är mestadels i skugga, sol eller på torra backar.

Vid sådd av ny gräsmatta är underarbetet mycket viktigt för att få ett gott resultat. Det är viktigt att bearbeta jorden ordentligt med en jordfräs och noga rensa bort allt ogräs. Man kan också fräsa ner torv så att jordens mullhalt ökar. Efter detta grundgödslar man med trädgårdsgödsel eller hönsgödsel. Ytan ska vara helt jämn och fri från sten, grova klumpar och rötter. Vattna sedan så att jorden är genomfuktad.

När det är dags att så börjar man med att lucka ytan med en kratta. Det är viktigt att det är vindstilla när fröet sås så att det inte blåser bort. När fröet är utspritt ska du mylla ner fröet genom att dra en upp-och-nervänd lövräfsa över sådden. Ytan ska sedan plattas till så att fröet får kontakt med jorden. Detta går att göras med en gallervälta eller, om ytan är liten, genom att trampa jämnt över sådden.

När fröna är sådda är det viktigt att vattna. Frön och jord måste hållas fuktiga i 3-4 veckor för att fröna ska gro och få rötter. När gräset har blivit ett par centimeter högt kan du gödsla det.

Klipp första gången när gräset är 6-8 cm långt. Klipp inte kortare än 4 cm den första tiden.