Snittyta

Det är viktigt att ha välslipade gräsklipparknivar när man klipper gräsmattan. Om gräsets snittyta är skarp minskar risken för såväl uttorkning som sjukdomsangrepp, jämfört med om snittytan är oskarp och fransig då grässtrået riskerar att dö. Detta på grund av att sjukdomar lättare angriper gräset, vilket i sin tur medför att gräsmattan blir brun och ogräs får fritt spelrum. En bra snittyta uppnås med skarpa knivar.